Často kladené otázky

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Co se stane, pokud neuzavřou smlouvu o dodávce?

V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Jaké kroky mám učinit?
V současné době bohužel většina dodavatelů nepřijímá nové zákazníky a ceníky dodavatelů poslední instance jsou extrémně drahé. Navíc je téměř nemožné dovolat se na zákaznické linky dodavatelů. Přesto je možné ještě využít výhodné produkty velkých dodavatelů, kterým se podařilo na tuto situaci připravit.
Co to pro mě znamená?
Dodavatele poslední instance je možné využít po dobu maximálně 6 měsíců. Během této doby je nutné si vybrat jiného dodavatele energií. Pokud by nedošlo k výběru jiného dodavatele, je možné, že bude zákazník vystaven neoprávněnému odběru a může mu tak být elektroměr nebo plynoměr demontován. 
Jakých dodavatelů se toto týká?

Přechod pod dodavatele poslední instance se k 13.10.2021 týká všech odběratelů, kteří mají uzavřenou smlouvu s dovateli

  • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
  • COMFORT ENERGY s.r.o.
  • Energie ČS, a.s.
  • Europe Easy Energy a.s.
  • X Energie, s.r.o.
  • Kolibřík energie, a.s.

Chci výhodnější nabídku

Vyplnit formulář