Dodavatele poslední instance je možné využít po dobu maximálně 6 měsíců. Během této doby je nutné si vybrat jiného dodavatele energií. Pokud by nedošlo k výběru jiného dodavatele, je možné, že bude zákazník vystaven neoprávněnému odběru a může mu tak být elektroměr nebo plynoměr demontován.