Koho se to týká?

Přechod pod dodavatele poslední instance se k 13.10.2021 týká všech odběratelů, kteří mají uzavřenou smlouvu s dovateli  BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. COMFORT ENERGY s.r.o.  Energie ČS, a.s. Europe Easy Energy a.s. X Energie,...

Jaké kroky mám učinit?

V současné době bohužel většina dodavatelů nepřijímá nové zákazníky a ceníky dodavatelů poslední instance jsou extrémně drahé. Navíc je téměř nemožné dovolat se na zákaznické linky dodavatelů.   Přesto je možné ještě využít výhodné produkty velkých...

Co to pro mě znamená?

Dodavatele poslední instance je možné využít po dobu maximálně 6 měsíců. Během této doby je nutné si vybrat jiného dodavatele energií. Pokud by nedošlo k výběru jiného dodavatele, je možné, že bude zákazník vystaven neoprávněnému odběru a může mu tak být elektroměr...

Co se stane, pokud neuzavřou smlouvu o dodávce?

V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve...