Přechod pod dodavatele poslední instance se k 13.10.2021 týká všech odběratelů, kteří mají uzavřenou smlouvu s dovateli 

  • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
  • COMFORT ENERGY s.r.o. 
  • Energie ČS, a.s. 
  • Europe Easy Energy a.s. 
  • X Energie, s.r.o.